Eğitim Modülü

Mesleki & Teknik Eğitim Toplumsal Farkındalık (METEF)

Projenin Amacı

Projenin amacı mesleki ve teknik eğitimin çok katmanlı ve çok boyutlu olarak taraflarının algılarını, beklentilerini ölçerek toplumsal algının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları planlamaktır. Bu süreçteki nihai hedef meslek liselerinin toplumsal algısını iyileştirmek olarak belirlenmiştir.

.

 

Neler Yapıyoruz & Yaptık?

Proje kapsamında Afyonkarahisar ve Manisa’da (i) Ortaokul öğrencilerine meslek lisesini tercih edip etmeyeceklerini, (ii) Öğrenci velilerine, çocuklarını meslek lisesine gönderip göndermeyeceklerini, (iii) Ortaokul öğretmenlerine öğrencilerini meslek lisesine yönlendirip yönlendirmediklerini, (iv) Meslek lisesi öğrencilerine neden meslek lisesinde olduklarını ya da meslek lisesini tercih ettiklerini, (v) Meslek lisesi öğretmenlerine ise mesleki ve teknik eğitimin ve imkânların yeterli olup olmadığını sorduk. Afyon’da 14 ve Manisa’da 4 anket uyguladık.

.

 

Çıktıları Ne Olacak?

Bu çalışmayı raporluyoruz. Raporu ulusal düzeyde bir tanıtım ile kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Raporla aslında “malûmu ilâm ediyoruz.” Rapor sonuçlarına göre, mesleki ve teknik eğitime ilişkin olumsuz toplumsal algının iyileştirilmesi için bir dizi faaliyet planlıyoruz.

.

 

Sürdürülebilirliği

Eğitim modülü, Yerli Yeşil Yeni yaşadığı sürece aktif olacak bir modül. Zira en temel ve en girift sorunumuz eğitim. Yerli Yeşil Yeni bir gelecek için eğitim şart!…

Yerli Yeşil Yeni

Bir gelecek hayaliyle

İletişim

Merkez Ofis

Dumlupınar Mah. Süleyman Gönçer Cad. ATSO İş Merkezi
No:8 K:5 D:13 Afyonkarahisar
 

AFYON

Şeyma Güleç
T: +90 551 6041684
E: seyma@yerliyesilyeni.org

 

ANKARA

Gizem Öğütçü
T: +90 532 4139176
E: gizem@yerliyesilyeni.org
 

İSTANBUL

Saba Yağcı
T: +90 535 6560740
E: saba@yerliyesilyeni.org