Konuşmalar Modülü

Yeşil Bir Gelecek İçin Bir Çift Sözüm Var

Projenin Amacı

Projenin amacı, durdurulamayan, etkileri belli ölçüde azaltılabilen iklim değişikliğinin ortaya çıkarttığı ve çıkartması muhtemel etkilerin farkında olan, ikim değişikliğinin etkilerine karşı dirençli ve farkındalığı yüksek bir neslin sözlerine kulak vermek ve bu sesin duyurulmasına aracılık etmektir.

 

 

Neler Yapıyoruz & Yaptık?

Meslek Lisesi öğrencilerinin hedef kitle olarak belirlenmesinin sebebi “sorumlu üretim” anlayışının mümkün olduğunca erken kavranmasını sağlamak. Zira meslek liselerinde okuyan öğrenciler tasarım, planlama, ürün geliştirme ve yaygınlaştırma konusunda söz sahibi teknik personeller olacağı için şimdiden iklim konusunda bu farkındalığı kazanmalarını sağlamak bizce çok önemli bir ilk adım olacaktır.

 

 

Çıktıları Ne Olacak?

Konuşmalar Modülü kapsamında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları üzerinden gelecek için, İklim Eylemi (Amaç 13) özelinde 21 video-podcast üretilecektir. Bu sayede yerelde, ekolojik haklar konusunda söyleyecek sözü olan meslek liseli gençlerin bölgesel ve ulusal düzeyde sesini duyurmaları ve farkındalık artışı sağlayarak iklim krizine karşı bir duruş sergilemeleri sağlanmış olacaktır.

 

 

Sürdürülebilirliği

Konuşmalar Modülü, platformun aldığı Sivil Düşün desteği ile hayata geçirilmektedir. İlk etapta meslek liseli gençlerin sesini duyurmayı amaçlayan bu modülün pek çok katmanda yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Konuşmalar Modülü, platformun aldığı Sivil Düşün desteği ile hayata geçirilmektedir. İlk etapta meslek liseli gençlerin sesini duyurmayı amaçlayan  bu modülün pek çok katmanda yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Yerli Yeşil Yeni

Bir gelecek hayaliyle

İletişim

Merkez Ofis

Dumlupınar Mah. Süleyman Gönçer Cad. ATSO İş Merkezi
No:8 K:5 D:13 Afyonkarahisar
 

AFYON

Şeyma Güleç
T: +90 551 6041684
E: seyma@yerliyesilyeni.org

 

ANKARA

Gizem Öğütçü
T: +90 532 4139176
E: gizem@yerliyesilyeni.org
 

İSTANBUL

Saba Yağcı
T: +90 535 6560740
E: saba@yerliyesilyeni.org